Friday, March 9, 2012

Evanjelizácia / Evangelizacija / Revival meetings 2012 (2)


Dana 09.03.2012 je bilo drugo veče evangelizacije koje smo i ove godine organizovali u našoj zajednici. Ove godine je tema za sve četiri večeri Kuda putuješ? a današnja podtema je glasila Odlazak sa sveta: Kuda ideš? koju nam je približio brat Janko Bako iz Stare Pazove. I večeras smo imali zaista blagoslovljeno  vreme zajedno u izlaganju Reči Božje kao i pesmama koje su bile otpevane! Pred nama su još dve večeri, tako da još uvek ima vremena da nam se pridružite! I danas smo svakom prisutnom podelili stih iz Biblije kako bi mogli biti ohrabreni. Stih koji smo podelili glasi "Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko reka, neće te potopiti; kad pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti. Jer sam ja Gospod, Bog tvoj, Svetac Izrailjev, Spasitelj tvoj;" (Isaija 43:2-3). Nakon bogosluženja smo ostali malo duže i uz malo osveženje smo mogli da porazgovaramo jedni sa drugima. Niže u ovom članku se nalazi zapis propovedi i pesme koje su bile otpevane u toku bogosluženja (napomena: propoved i pesme su na slovačkom!)Dňa 09.03.2012 bol druhý večer evanjelizácie, ktorú sme aj tohto roku organizovali v našom zbore. Tohto roku je téma všetkých štyroch večerov Kam cestuješ? a dnešná podtéma znela Odchod zo sveta: Kam ideš?, ktorú nám priblížil brat Janko Bako zo Starej Pazovy. Aj dnes večer sme mali naozaj požehnaný čas spolu pri výklade Slova Božieho ako aj pri počúvaní piesní, ktoré boli odspievané! Pred nami sú ešte dve večery, takže ešte stále je čas, aby ste sa nám pridali! Aj dnes sme každému prítomnému dali jeden veršík z Biblie, aby boli povzbudení. Verš, ktorý sme dali bol "Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli. Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ." (Izaiáš 43:2-3). Po ukončení sme mohli zostať chvíľu a pri občerstvení sme sa mohli trochu porozprávať. Nižšie v tomto článku sa nachádza záznam kázne a piesní, ktoré odzneli počas bohoslužieb. Prajeme vám požehnané počúvanie!On March 9th 2012 we had the second day of the Revival meetings which we organized in our church this year. The common theme for all of the four nights is Where are you going? and the today's sub-topic was Leaving this world: Where are you going? which Rev. Janko Bako from Stara Pazova UMC brought closer to us. We had a truly blessed time today through the exposition of the Scripture and the songs! We have two more evenings together, so there is still time for you to join us! Today, also, we gave everyone a Bible verse, as an encouragement. The verse we gave everyone was "When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior;" (Isaiah 43:2-3). After the service, we stayed for a while and were able to talk to each other with some refreshment. Below you can find the recording of the sermon and the songs that were sung during the service. (note that the sermon and the songs  are in Slovak language).


kázeň: Janko Bakovideo:
No comments:

Post a Comment