Sunday, March 11, 2012

Evanjelizácia / Evangelizacija / Revival meetings 2012 (4)


Dana 11.03.2012 je bilo četvrto i poslednje veče evangelizacije koje smo i ove godine organizovali u našoj zajednici. Ove godine je tema za sve četiri večeri bila Kuda putuješ? a današnja podtema je glasila Povratak kod Oca u nebo: Vrati se... koju nam je približio brat Vladimir Fazekaš iz Vrbasa. I večeras smo imali zaista blagoslovljeno vreme zajedno uz izlaganje Reči Božje, ako i uz pesme koje su bile otpevane! I večeras smo imali obezbeđen živi prenos u susednu prostoriju. Iako se naše zajedničke večeri za sada završavaju, pozivamo vas da nam se u toku naših redovnih bogosluženja pridružite, kako bismo zajedno proslavili Gospoda! Kao i do sada, i večeras smo svakom prisutnom podelili stih iz Biblije kao malo ohrabrenje. Stih koji smo podelili glasi: "Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se." (Poslovice 3:5). I večeras smo nakon bogosluženja ostali malo duže i uz malo osveženje smo proveli još koji tren sa našim gostima iz Vrbasa. Niže u ovom članku se nalazi zapis propovedi i pesama koje su bile otpevane u toku bogosluženja. Želimo vam blagoslov u slušanju!Dňa 11.03.2012 bol štvrtý a posledný večer evanjelizácie, ktorú sme aj tohto roku organizovali v našom zbore. Tohto roku téma všetkých štyroch večerov bola Kam cestuješ? a dnešná podtéma znela Návrat k Otcovi do neba: Vráť sa... ktorú nám priblížil brat Vladimir Fazekaš z Vrbasu. Aj dnes večer sme mali naozaj požehnaný čas spolu pri výklade Slova Božieho ako aj pri počúvaní piesní, ktoré boli odspievané! Dnes večer sme tiež zabezpečili priamy prenos do susednej miestnosti. Aj keď sa naše spoločné večery končia, pozývame vás aby ste sa nám pridali na spoločných bohoslužbách, aby sme spoločne oslávili Pána! Ako aj do teraz, každému prítomnému sme dali jeden veršík z Biblie, aby boli povzbudení. Verš, ktorý sme dali bol "Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum." (Príslovia 3:5). Aj dnes večer sme po ukončení mohli zostať chvíľu a pri občerstvení sme sa mohli trochu porozprávať s hosťmi z Vrbasu. Nižšie v tomto článku sa nachádza záznam kázne a piesní, ktoré odzneli počas bohoslužieb. (poznámka: kázeň a piesne sú v srbčine).On March 11th 2012 we had the fourth and the last night of the Revival meetings which we organized in our church this year. The common theme for all of the four nights was Where are you going? and the today's sub-topic was Returning to the Father in Heaven: Come back... which Rev. Vladimir Fazekaš from Vrbas UMC brought closer to us. We had a truly blessed time today through the exposition of the Scripture and the songs! Tonight, we also provided a live feed to the next room. Even though our evenings together, we invite you to join us in our regular worship services, to praise our Lord together! Just as before, we gave everyone a Bible verse, as an encouragement. The verse we gave today was "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding." (Proverbs 3:5). After the service, we stayed for a while and were able to talk to our guest from Vrbas. Below you can find the recording of the sermon and the songs that were sung during the service. (note that the sermon and the songs are in Serbian language!)
pravidelné bohoslužby!No comments:

Post a Comment