Saturday, March 10, 2012

Evanjelizácia / Evangelizacija / Revival meetings 2012 (3)


Dana 10.03.2012 je bilo treće veče evangelizacije koje smo i ove godine organizovali u našoj zajednici. Ove godine je tema za sve četiri večeri Kuda putuješ? a današnja podtema je glasila Mesto gde prestaje vreme: Gde si? koju nam je približila sestra Ana Palik-Kunčak iz Kisača. I večeras smo imali zaista blagoslovljeno vreme zajedno uz izlaganje Reči Božje kao i uz pesme koje su bile otpevane! Još ćemo se sutra zajedno sresti, tako da još uvek ima vremena da nam se pridružite! Večeras smo pokušali sa nečim novim. Naime, kako se ne bi svi gurali u jednoj prostorili, obezbedili smo živi prenos preko projektora u susednoj prostoriji, koja je takođe bila prepuna. I danas smo svakom prisutnom podelili stih iz Biblije kako bi mogli biti ohrabreni. Stih koji smo podelili glasi "Isus mu reče: Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi ocu osim kroz mene" (Jovan 14:6). Nakon bogosluženja smo ostali malo duže i uz malo osveženje smo proveli još koji tren sa našim gostima iz Kisača, Padine, ali i sa domaćima, iz Kovačice. Niže u ovom članku se nalazi zapis propovedi i pesme koje su bile otpevane u toku bogosluženja (napomena: propoved i pesme su na slovačkom!)Dňa 10.03.2012 bol tretí večer evanjelizácie, ktorú sme aj tohto roku organizovali v našom zbore. Tohto roku je téma všetkých štyroch večerov Kam cestuješ? a dnešná podtéma znela Bod kde zastal čas: Kde si? ktorú nám priblížila sestra Anna Páliková-Kunčáková z Kysáča. Aj dnes večer sme mali naozaj požehnaný čas spolu pri výklade Slova Božieho ako aj pri počúvaní piesní, ktoré boli odspievané! Ešte nám zostal jeden večer, tak že ešte stále máte možnosť sa nám pripojiť! Dnes sme skúsili aj niečo nové. Totiž, aby sme sa všetci netlačili v jednej miestnosti, zabezpečili sme priamy prenos cez projektor do susenej miestnosti, ktorá tiež bola plná! Aj dnes sme každému prítomnému dali jeden veršík z Biblie, aby boli povzbudení. Verš, ktorý sme dali bol "Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len cezo mňa!" (Ján 14,6). Po ukončení sme mohli zostať chvíľu a pri občerstvení sme sa mohli trochu porozprávať s hosťmi z Kysáča, Padiny, ale i domácimi, z Kovačice. Nižšie v tomto článku sa nachádza záznam kázne a piesní, ktoré odzneli počas bohoslužieb. Prajeme vám požehnané počúvanie!On March 10th 2012 we had the third day of the Revival meetings which we organized in our church this year. The common theme for all of the four nights is Where are you going? and the today's sub-topic was The place where time stops - Where are you? which Rev. Ana Palik-Kunčak from Kisač UMC brought closer to us. We had a truly blessed time today through the exposition of the Scripture and the songs! We have one more evening together, so there is still time for you to join us! Today we tried something new. Because we did not want for everyone to be crowded in one room, we provided a live feed to the next room, which was also full! Today, also, we gave everyone a Bible verse, as an encouragement. The verse we gave everyone was "Jesus said unto him: I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me" (John 14:6). After the service, we stayed for a while and were able to talk to our guest from Kisač, Padina, but also with our locals, from Kovačica. Below you can find therecording of the sermon and the songs that were sung during the service. (note that the sermon and the songs are in Slovak language!)pieseň: Ó, Bože môj
pieseň: Srdce strápené


video:No comments:

Post a Comment